Thay đổi thông tin tiến trình trên Fedora

Thay đổi thông tin tiến trình trên Fedora – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Các thao tác cơ bản trên tiến trình của Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thay đổi thông tin tiến trình trên Fedora, nhận dạng tiến trình, quản lí tiến trình và hiệu năng hệ thống.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *