Thêm Calculator vào thanh công cụ Quick Access trong Excel

Thêm Calculator vào thanh công cụ Quick Access trong Excel 2007

Trên EXCEL 2007, Chọn Office Button –> Excel Options

Trong Office Excel 2010, Click chọn File –> Options

Cách thêm Window Calculator vào Quick Access Toolbar trong EXCEL 2010

Trên Tab Customize, Lựa chọn mục Commands Not in the Ribbon trong hộp thoại Choose commands from.

Cách thêm Window Calculator vào Quick Access Toolbar trong EXCEL

Chọn Calculator –> Click vào Add

Như vậy là bạn đã thêm thành công chức năng tính toán Calculator vào thanh công cụ Quick Access Toolbar trên EXCEL

Them -Window-Calculator- vao-Quick-Access-Toolbar-trong-EXCEL-3

 

Thuviencntt chúc các bạn thành công!

Nguồn tổng hợp từ Internet.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *