Tổng hợp 35 phím tắt thường dùng trong Excel

Cũng giống như các phần mềm khác, trên Excel cũng có phím tắt giúp thao tác dễ dàng và nhanh chóng hơn. Và phím tắt còn trở nên hữu ích trong trường hợp chuột máy tính bị hỏng. Bài viết này sẽ Tổng hợp 35 phím tắt thường dùng trong Excel giúp bạn làm việc hiệu quả hơn trên Excel.

1. Tổ hợp phím tắt cơ bản trong Excel:

1. Ctrl + A
Chọn toàn bộ bảng tính trong
2. Ctrl + C Sao chép (Copy)
3. Ctrl + V Dán (Paste)
4. Ctrl + F Bật hộp thoại tìm kiếm
5. Ctrl + H Bật hộp thoại tìm kiếm và thay thế
6. Ctrl + N Tạo mới một bảng tính trắng
7. Ctrl + P Bật hộp thoại in ấn
8. Ctrl + S Lưu bảng tính
9. Ctrl + X Cắt một nội dung đã chọn
10. Ctrl + Z Phục hồi thao tác đã thực hiện trước đó
11 Ctrl + Y  Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)
12. Ctrl + * Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại
13. Ctrl + F4 Đóng bảng tính
14. Alt + F4 Thoát Excel


2. Tổ hợp phím tắt Di chuyển trong Excel:

15. Ctrl + Mũi tên
Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp
16. Ctrl + Home Về ô đầu Worksheet (A1)
17. Ctrl + End Về ô có dữ liệu cuối cùng
18. Ctrl + Shift + Home Chọn từ ô hiện tại đến ô A1
19. Ctrl + Shift + End Chọn từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng


3. Tổ hợp phím tắt định dạng trong Excel:

20. Ctrl + B
Định dạng In đậm
21. Ctrl + I Định dạng In nghiêng
22. Ctrl + U
Định dạng gạch chân
23. Ctrl + 1 Hiển thị hộp thoại Format Cells (*)

 

4. Tổ hợp phím tắt thao tác với Ô, Dòng, Cột trong Excel:

24. F2 Sửa nội dung trong ô
25. Ctrl + Spacebar Chèn cột
26. Shift + Spacebar Chèn dòng
27. Shift + F11 Chèn một trang bảng tính mới
28. Ctrl + 0 Ẩn các cột hiện tại.
29. Ctrl + Shift + 0 Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn

 

5. Tổ hợp phím tắt thao tác với Sheet trong Excel:

30. Ctrl + Tab, Ctrl + F6 Chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính đang mở
31 Ctrl + Page Up Chuyển sang sheet trước
32 Ctrl + Page Down Chuyển sang sheet kế tiếp
33. Ctrl + 0 Ẩn các cột hiện tại.
34. Ctrl + Shift + 0 Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn
35. Ctrl + F2 Xem trước khi in

Thuviencnt.com chúc các bạn thành công!

Nguồn tổng hợp từ Internet

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *