Tổng hợp Video Lab LPI 2 của nhất nghệ

Tổng hợp Video Lab LPI 2 của nhất nghệ

LPI level 2 là một chứng chỉ quản trị mạng mã nguồn mở nâng cao, muốn vượt qua kỳ thi LPI 2 bắt buộc bạn phải nắm thật vững kiến thức về hệ thống mạng Linux từ việc cài đặt cấu hình căn bản đến việc quản trị, tinh chỉnh hệ thống, bảo trì và xử lý sự cố…Bài viết này xin tổng hợp lại Video Lab LPI 2 của Nhất Nghệ do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày. Các bài Lab được xây dựng hoàn chỉnh có mối liên quan chặt chẽ với nhau nên rất dễ hiểu nó không chỉ giúp bạn trao dồi kiến thức cho kỳ thi LPI 2, mà nó còn sát với thực tế, hỗ trợ cho công việc quản trị mạng của các bạn khi đi làm.

Tổng hợp Video Lab LPI 2 của nhất nghệ

 1. Giới thiệu mô hình mạng Linux
 2. Cài đặt và cấu hình DHCP trên CentOS
 3. Cài đặt và cấu hình DNS trên CentOS
 4. Cài đặt và cấu hình Apache trên CentOS
 5. Cấu hình Web Alias trên Apache
 6. Mail Postfix trên CentOS
 7. Cài đặt và cấu hình mail POP3 trên CentOS
 8. Mail Client thunderbird
 9. Squirrelmail trên CentOS
 10. Cấu hình Proxy Squid trên CentOS
 11. Cấu hình rule trên proxy Squid
 12. Cài đặt và cấu hình Iptable trên CentOS
 13. Cấu hình NAT Out Iptable trên CentOS
 14. Cấu hình NAT In Iptable trên CentOS
 15. Cấu hình Firewall Iptable kết hợp proxy Squid
 16. Cài đặt và cấu hình Samba trên CentOS
 17. Linux client truy cập Windows qua dịch vụ Samba
 18. Tích hợp samba và WINS
 19. Cấu hình Samba share read only
 20. Cấu hình samba share write only
 21. Cấu hình Samba share write only (tt)
 22. Cấu hình samba share write read
 23. Cấu hình samba share ẩn (hidden share)
 24. Cài đặt và cấu hình samba swat global
 25. Cấu hình samba swat global advanced
 26. Cấu hình samba share bằng swat
 27. Samba tích hợp AD và DNS (Phần 1)
 28. Samba tích hợp AD và DNS (Phần 2)
 29. Samba tích hợp DNS và AD (Phần 3)
 30. Samba tích hợp DNS và AD (Phần 4)
 31. Samba join AD (cách 1)
 32. Samba join AD (cách 2)
 33. Samba share dữ liệu với AD
 34. Giới thiệu phương pháp chống spam và Virus
 35. Cài đặt mail server Postfix
 36. Cài đặt và cấu hình spamassassin trên Postfix
 37. Cấu hình lọc mail bằng MS Outlook và outlook express
 38. Lọc mail bằng Procmail
 39. Cài đặt anti virus Clamav trên CentOS
 40. Tích hợp anti virus Clamav với Postfix
 41. Test antivirus với postfix

Thuviencntt chúc các bạn thành công!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *