Tự động xác nhận tất cả lời mời trên Facebook bằng code

Xin chia sẻ với các bạn đoạn code Tự động xác nhận tất cả lời mời trên Facebook

thu-thuat-tu-dong-xac-nhan-loi-moi-ket-ban-Facebook

Thủ thuật tự động xác nhận lời mời kết bạn trên Faecbook!

  • Đăng nhập vào Facebook.
  • Truy cập vào trang https://www.facebook.com/reqs.php
  • Trên Chrome các bạn ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift +J
    Trên FF các bạn ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift +K
  • Copy – paste đoạn code JS sau vào và bấm phím Enter:
    javascript:for( i = 1;i< document.getElementsByName("actions[accept]").length;i++){document.getElementsByName("actions[accept]")[i].click();}void(0);
4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *