Tự viết hàm tách số ra khỏi chuỗi – Hàm ExtractNumber

Khi làm việc với dữ liệu excel nhiều lúc bạn gặp dữ liệu vừa số vừa chữ lộn xôn, không theo một quy luật nào cả (ví dụ: N123E, 155F, U33) mà ta chỉ cần lấy số mà thôi, nếu như ta dùng hàm LEFT hay hàm RIGHT để lấy thì rất bất tiện. Làm sao tách số ra khỏi chuỗi đây? Trong Excel không có hàm để làm việc này. Nhưng thật mai mắn Excel có hỗ trợ ta viết hàm theo ý muốn, ta có thể tự viết hàm tách số ra khỏi chuỗi để giải quyết vấn đề trên, ta có thể đặt tên cho nó là hàm ExtractNumber.

Bây giờ chúng ta cùng viết hàm ExtractNumber nha:

  • Bước 1: mở Microsoft Excel lên
  • Bước 2: nhấn Alt + F11 -> mở ra cửa sổ Microsoft Visual Basic -> Insert -> Module

Tự viết hàm tách số ra khỏi chuỗi - Hàm ExtractNumber

  • Bước 3: Bạn nhập đoạn code bên dưới vào cửa sổ Book1-Module1 (Code), hình minh hoại bên dưới:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Function ExtractNumber(rCell As Range)
Dim lCount As Long
Dim sText As String
Dim lNum As String
sText = rCell
For lCount = Len(sText) To 1 Step -1
If IsNumeric(Mid(sText, lCount, 1)) Then
lNum = Mid(sText, lCount, 1) & lNum
End If
Next lCount
ExtractNumber = CLng(lNum)
End Function

ExtractNumber-tach-so-ra-khoi-chuoi-2

Hàm ExtractNumber

Vậy là bạn đã có thể dùng hàm ExtractNumber để tách số ra khỏi chuỗi rồi đó.

  • Bước 4: Quay lại Microsoft Excel, bạn dùng hàm ExtractNumber như hình bên dưới:

excel_goc_k_ngiem_08

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *