hướng dẫn các thao tác trên hệ thống File Fedora

Video hướng dẫn các thao tác trên hệ thống File Fedora – Lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn cài Font trên Fedora, bộ gõ Xvnkb, bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn các thao tác trên hệ thống File Fedora, tìm hiểu các lệnh xem thuộc tính Filesystem…

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *