Video hướng dẫn quản trị Samba bằng giao diện GUI trên Fedora

Video hướng dẫn quản trị Samba bằng giao diện GUI trên Fedora – Lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn chia sẻ tài nguyên người dùng chung, máy in trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn quản trị Samba bằng giao diện GUI trên Fedora giúp việc chia sẻ tài nguyên trở nên đơn giản hơn.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *