Video hướng dẫn sử dụng chức năng Advanced Filter để rút trích dữ liệu

Video trước hướng dẫn Ôn Tập Hàm Vlookup, Hlookup trong excel. Video này hướng dẫn sử dụng chức năng Advanced Filter để rút trích dữ liệu trong excel.

Sử dụng chức năng Advanced Filter để rút trích dữ liệu trong excel 2003- Phần 1

Sử dụng chức năng Advanced Filter để rút trích dữ liệu trong excel 2003 – Phần 2

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Sưu tầm từ Internet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *