Video hướng dẫn sử dụng một số tiện ích trên Fedora

Video hướng dẫn sử dụng một số tiện ích trên Fedora – Lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn sử dụng tiện ích Vi, gom File, nén và giải nén trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn sử dụng một số tiện ích trên Fedora (mc, iptraf, mail, netconfig, tcpdump, services manager…)

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *