Video hướng dẫn tìm hiểu Text mode và một số lệnh căn bản của fedora - Lab Fedora phần 1

Video hướng dẫn tìm hiểu Text mode và một số lệnh căn bản của fedora – Lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn tìm hiểu giao diện đồ họa Fedora Core, bài này sẽ giới thiệu các bạn Video hướng dẫn tìm hiểu Text mode và một số lệnh căn bản của fedora như lệnh hostname để kiểm tra tên máy, lệnh kiểm tra mạng ping, lệnh passwd,…

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *