Cài đặt và cấu hình DHCP trên CentOS – LAB LPI 2 (2)

LAB LPI 2 của Nhất Nghệ gồm 41 Video: Video này hướng cài đặt và cấu hình dich vụ DHCP trên HĐH CentOS, do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *