Thiết lập hạn ngạch đĩa cho người dùng Fedora – Lab Fedora phần 1

Bài trước đã hướng dẫn quản lí user trên giao diện đồ họa. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn thiết lập hạn ngạch đĩa cho người dùng trên Fedora.

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *