Một số bài toán cơ bản trên Shell – Lab Fedora core phần 1

Bài trước đã hướng dẫn cấu hình NFS trên giao diện GUI .Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn một số bài toán cơ bản trên Shell như phép tính cộng, trừ, nhân và chia.


Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *