Viết shell script chào user khi login trên linux

Mấy hôm trước có bạn hỏi mình cách viết shell script chào user khi login trên linux, do lúc này hơi bận nên tới hôm nay mới post bài này được. Shell script chào user cũng khá đơn giản, điểm quan trọng là phải biết cách gọi shell script đó khi user đăng nhập. Bài viết này xin chia sẻ cách chạy một shell script trên linux khi user login.

Viết shell script chào user khi login trên linux

Các bước thực hiện:

Bước 1: tạo shell script hello.sh như sau

– Giả thuyết bạn đã có tạo user U1, dùng lệnh cd /home/u1 để chuyển vào profile của u1
– Dùng lệnh vi hello.sh để tạo file shell script có nội dung như sau:

#!/bin/sh
echo “Hello, World”
echo chao $USER

shell script chào user khi login trên linux

Bước 2: Thực thi shell script khi user login

Thêm lệnh sh hello.sh vào file /home/u1/.bash_profile để thực shell script hello.sh

hello_world_bash_shell_script-03

Bước 3: login với tài khoản u1 để kiểm tra kết quả

hello_world_bash_shell_script-04

Chúng ta có thể áp dụng tương tự cho các shell script khác. Bài này được viết ở cấp độ cơ bản với mục đích chia sẻ và tham khảo. Nếu bạn nào có cách nào hay hơn để thực thi shell script khi login xin chia sẻ mọi người cùng tham khảm nha.

Chúc các bạn thành công!

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *