Download VNC Viewer - VNC Server - Phần mềm remote VNC 3

Download VNC Viewer – VNC Server – Phần mềm remote VNC

VNC là phần mềm hỗ trợ kết nối đến máy tính từ xa thông qua mạng LAN (mạng nội bộ) rất tiện lợi và dễ sử dụng, bạn có thể dễ dàng kết nối đến bất kỳ máy tính trong hệ thống mạng qua địa chỉ IP. VNC gồm 2 thành phần: VNC Server và VNC View. VNC server dùng để cài lên các máy trạm bạn muốn kết nối (remote) đến, VNC View là phần mềm dùng để kết nối đến các máy trạm đã cài VNC Server.

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt VNC Server, do VNC server có bản quyền nền mình dùng TightVNC để thay cho VNC server, và dùng VNC View kết kết nối đến máy cài TightVNC.

1. Trước hết chúng ta phải tải TightVNC và VNC VIew về máy tính:

DOWNLOAD TightVNC (VNC Server)

DOWNLOAD VNC View

2. Cài đặt TightVNC (VNC Server): Cài đặt trên máy tính bị remote, ví dụ IP: 10.0.10.61

Chạy file cài đặt TightVNC -> chọn Next

Cài đặt TightVNC (VNC Server) 1

– Chọn I accept the terms in the License Agreement -> chọn Next

Cài đặt TightVNC (VNC Server) 2

Chọn Typical

Cài đặt TightVNC (VNC Server) 3

– Để mặc định -> chọn Next

Cài đặt TightVNC (VNC Server) 4

– Chọn Install để cài đặt

Cài đặt TightVNC (VNC Server) 5

– Một cửa sổ yêu cầu thiết lập password hiện lên, bao gồm password chứng thực khi kết nối đến máy TightVNC và password quản trị TightVNC

Cài đặt TightVNC (VNC Server) 6

Chọn Finish để hoàn tất cài đặt TightVNC

Cài đặt TightVNC (VNC Server)

3. Dùng VNC View để remote vào máy tính VNC Server:

Mở VNC View lên -> nhập ip của máy đã cài TightVNC -> chọn Connect

Download VNC Viewer - VNC Server - Phần mềm remote VNC 1

– Chọn Continue

Download VNC Viewer - VNC Server - Phần mềm remote VNC 2

– Nhập Password -> OK

Download VNC Viewer - VNC Server - Phần mềm remote VNC 3

Đây là màn hình remote của máy tính TightVNC (IP: 10.0.10.61), khi đã remote được vào máy tính VNC server bạn có toàn quyền thao tác trên máy đó giống như bạn đang thao tác trực tiếp trên máy đó.

Download VNC Viewer - VNC Server - Phần mềm remote VNC 4

Mình thấy VNC là phần mềm remote rất hữu ích bạn quản trị hay hỗ trợ người dùng từ xa rất nhanh chóng và tiện lợi, một nhược điểm của VNC là không remote được thông qua Internet, muốn kết nối thông mạng Internet phải NAT port trên modem. Trong bài viết sau mình sẽ chia sẻ tiếp hướng cách NAT port VNC Servertrên modem để remote VNC.

Chúc các bạn thành công nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *