Phần Cứng

Cấu trúc máy tính – chương 7 – Các thiết bị ngoại vi

Nội dung tài liệu Cấu trúc máy tính – chương 7 – Các thiết bị ngoại vi: Nguyên tắc cơ bản của việc cài đặt và sử dụng các thiết bị ngoại vi, sử dụng các cổng và các khe cắm mở rộng để cài đặt bổ sung các thiết bị ngoại vi, bàn phím …

Cấu trúc máy tính – chương 7 – Các thiết bị ngoại vi Read More »

Cấu trúc máy tính – chương 5 – Đĩa và ổ đĩa mềm

Tài liệu Cấu trúc máy tính – chương 5 – Đĩa và ổ đĩa mềm trình bày hoạt động của ổ đĩa mềm, cấu tạo vật lý của đĩa mềm, cấu tạo logic của đĩa mềm, phân biệt cấu tạo vật lý và cấu tạo logic, khái niệm side, track và sector, các file dữ …

Cấu trúc máy tính – chương 5 – Đĩa và ổ đĩa mềm Read More »

Cấu trúc máy tính – chương 2 – Giới thiệu phần mềm của PC

Cấu trúc máy tính – chương 2 – Giới thiệu phần mềm của PC như BIOS, hệ điều hành (OS), các chức năng của hệ điều hành, quản lí và cấp phát tài nguyên, bộ nhớ, trình điều khiểu (driver), các phần mềm ứng dụng, mới quan hệ giữa phần cứng và phần mềm, mới …

Cấu trúc máy tính – chương 2 – Giới thiệu phần mềm của PC Read More »

Giáo trình vi xử lý – chương 5 – Giao tiếp cổng song song

Nội dung Giáo trình vi xử lý – chương 5 – Giao tiếp cổng song song: Cổng song song gồm có 4 đường điều khiển, 5 đường trạng thái và 8 đường dữ liệu bao gồm 5 chế độ hoạt động: Chế độ tương thích, Chế độ nibble, Chế độ byte, Chế độ EPP, Chế …

Giáo trình vi xử lý – chương 5 – Giao tiếp cổng song song Read More »