Cấu trúc máy tính - chương 4 - Tổ chức bộ nhớ của PC

Cấu trúc máy tính – chương 4 – Tổ chức bộ nhớ của PC

Nội dunug tài liệu Cấu trúc máy tính – chương 4 – Tổ chức bộ nhớ của PC giới thiệu các kiểu bộ nhớ vật lý trong PC như ROM, RAM, cách nâng cấp và Cài đặt bộ nhớ, tìm hiểu DOS và Windows 9x quản lý bộ nhớ như thế nào?

chuong4-cau-truc-may-tinh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *