Cấu trúc máy tính - chương 5 - Đĩa và ổ đĩa mềm

Cấu trúc máy tính – chương 5 – Đĩa và ổ đĩa mềm

Tài liệu Cấu trúc máy tính – chương 5 – Đĩa và ổ đĩa mềm trình bày hoạt động của ổ đĩa mềm, cấu tạo vật lý của đĩa mềm, cấu tạo logic của đĩa mềm, phân biệt cấu tạo vật lý và cấu tạo logic, khái niệm side, track và sector, các file dữ liệu được lưu trữ trên đĩa mềm như thế nào…

chuong5-cau-truc-may-tinh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *