Hệ Điều Hành

Tài liệu xóa mù Linux – Cài đặt và sử dụng Fedora 2

Tài liệu xóa mù Linux – hướng dẫn cài đặt và sử dụng Fedora 2, hướng dẫn kết nối mạng, quản lý và cập nhật các gói RPM, cài đặt fonts chữ, phần mềm gõ tiếng Việt, cách sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản open Office, xem PDF, gEdit, Vim, lập trình …

Tài liệu xóa mù Linux – Cài đặt và sử dụng Fedora 2 Read More »

Giáo trình hệ điều hành phân tán

Giáo trình hệ điều hành phân tán: Hệ điều hành (HĐH) là một bộ các môđun phần mềm hệ thống đóng vai trò giao diện giữa chương trình ứng dụng với phần cứng hệ thống. Một cách đại thể, tồn tại các chức năng riêng biệt của HĐH như lập lịch trình làm việc của …

Giáo trình hệ điều hành phân tán Read More »

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 11 – Quản lý thiết bị xuất nhập

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 11 – Quản lý thiết bị xuất nhập: Vai trò của hệ điều hành trong nhập/xuất máy tính là quản lý và điều khiển các thao tác nhập/xuất và các thiết bị nhập/xuất. Trong chương này chúng ta sẽ mô tả các khái niệm cơ bản của …

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 11 – Quản lý thiết bị xuất nhập Read More »

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 10 – Cài đặt hệ thống tập tin

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 10 – Cài đặt hệ thống tập tin: Trong chương trước chúng ta thấy rằng, hệ thống tập tin cung cấp cơ chế cho việc lưu trữ trực tuyến (on-line storage) và truy xuất tới nội dung tập tin, gồm dữ liệu và chương trình. Hệ thống …

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 10 – Cài đặt hệ thống tập tin Read More »