Cài đặt hệ điều hành Linux Red hat 8

Cài đặt hệ điều hành Linux Red hat 8

Tài liệu hướng cài đặt hệ điều hành Linux Red hat 8: Để cài RedHat 8.0 chạy trơn tru thoải mái, bạn cần có hệ thống PII, 64MB Ram trở lên, và phân vùng ổ cứng dành để cài Linux cân khoảng 2GB trở lên. Tuy nhiên không có gì cản trở bạn cài Linux trên một hệ thống có câu hình thấp hơn, nhưng khi đó bạn chỉ có thể chạy với các ứng dụng hạn chế trên hệ thống…

Cai-dat-redhat-linux-8.0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *