Hướng dẫn cài đặt Fedora Core 4

Hướng dẫn cài đặt Fedora Core 4

Tài liệu hướng dẫn cài đặt Fedora Core 4 từ đĩa, cài từ USB và cài đặt từ mạng, hướng dẫn cách phân chia các phân vùng ổ đĩa, cấu hình mạng, cấu hình bảo mật và thiết lập mật khẩu cho user root,…

Huong-dan-cai-dat-Fedora-4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *