Video Hướng dẫn cài đặt window XP bằng đĩa CD

– Video hướng dẫn Cài đặt Window XP bằng đĩa CD rất chi tiết và dễ hiểu Link download file iso window xp sp3: