– Video hướng dẫn Cài đặt Window XP bằng đĩa CD rất chi tiết và dễ hiểu Link download file iso window xp sp3: