Đồ Họa – Thiết Kế

VIEWING TRANSFORMATIONS

Giáo trình đồ họa – VIEWING TRANSFORMATIONS: Sau công đoạn modeling transformation, tất cả các đối tượng được đặt trên cùng một hệ tọa độ chung (world coordinates). Bỏ qua công đoạn trivial rejection và illumination, chúng ta sẽ xem xét công đoạn biến đổi vào không gian quan sát (view transformation). Mục đích của …

VIEWING TRANSFORMATIONS Read More »

Các phép biến đổi 3 chiều – Transfer 3D

Giáo trình đồ họa – Các phép biến đổi 3 chiều (Transfer 3D): cùng một loại đối tượng có thể xuất hiện trong nhiều cảnh và xuất hiện nhiều lần trong một cảnh với các phương vị, màu sắc khác nhau. Nếu ta có các mô hình đối tượng tối, ta có thể phát sinh …

Các phép biến đổi 3 chiều – Transfer 3D Read More »

Các phép biến đổi đồ họa hai chiều – Transfer 2D

Giáo trình đồ họa – Các phép biến đổi đồ họa hai chiều: bản chất của phép biến đổi hình học là thay đổi các mô tả về tọa độ của đối tượng, từ đó làm đối tượng thay đổi về hướng, kích thước, hình dạng. Tìm hiểu các phép biến đổi hình học cơ …

Các phép biến đổi đồ họa hai chiều – Transfer 2D Read More »

Phép chiếu – PROJECTION

Giáo trình đồ họa – Phép chiếu (PROJECTION): phép chiếu là một phép biến đổi ánh xạ một điểm trong không gian Camera 3D xuống không gian màn hình 2D. Tìm hiểu phép chiếu song song, phép chiếu vuông góc, phép chiếu xiên, phép chiếu phối cảnh, các phép chiếu cổ điển,…

Giáo trình lý thuyết đồ họa

Giáo trình lý thuyết đồ họa trình bày các yếu tố cơ sở của đồ họa, các thuật toán vẽ đoạn thẳng, thuật toán vẽ đường tròn, Ellipse, các thuật toán tô màu, xén hình, các phép biến đổi, biểu diễn các đối tượng ba chiều, thiết kế đường và mặt cong bezier và B-spline, …

Giáo trình lý thuyết đồ họa Read More »