Giáo trình lý thuyết đồ họa

Giáo trình lý thuyết đồ họa

Giáo trình lý thuyết đồ họa trình bày các yếu tố cơ sở của đồ họa, các thuật toán vẽ đoạn thẳng, thuật toán vẽ đường tròn, Ellipse, các thuật toán tô màu, xén hình, các phép biến đổi, biểu diễn các đối tượng ba chiều, thiết kế đường và mặt cong bezier và B-spline, khử đường và mặt khuất, tạo bóng vật thể 3D,…

Giao-Trinh-ly-Thuyet-Do-Hoa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *