Phép chiếu - PROJECTION

Phép chiếu – PROJECTION

Giáo trình đồ họa – Phép chiếu (PROJECTION): phép chiếu là một phép biến đổi ánh xạ một điểm trong không gian Camera 3D xuống không gian màn hình 2D. Tìm hiểu phép chiếu song song, phép chiếu vuông góc, phép chiếu xiên, phép chiếu phối cảnh, các phép chiếu cổ điển,…

Projection

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *