Author name: Thuviencntt

Tôi là Phạm Thanh Phong, hiện đang làm việc về lĩnh vực Quản trị mạng, thích máy tính và Internet, thích lên Internet tìm kiếm tài liệu, học hỏi kinh nghiệm về lĩnh vực công nghệ thông tin và chia sẻ lại trên Internet. Vì thế tôi lập website này nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực CNTT với tất cả mọi người dùng Internet.

Tài liệu xóa mù Linux – Cài đặt và sử dụng Fedora 2

Tài liệu xóa mù Linux – hướng dẫn cài đặt và sử dụng Fedora 2, hướng dẫn kết nối mạng, quản lý và cập nhật các gói RPM, cài đặt fonts chữ, phần mềm gõ tiếng Việt, cách sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản open Office, xem PDF, gEdit, Vim, lập trình …

Tài liệu xóa mù Linux – Cài đặt và sử dụng Fedora 2 Read More »

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 6 – Cây đỏ đen

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 6 – Cây đỏ đen: Cây tìm kiếm nhị phân là một cấu trúc lưu trữ dữ liệu tốt với tốc độ tìm kiếm nhanh. Tuy nhiên trong một số trường hợp cây tìm kiếm nhị phân có một số hạn chế. Nó hoạt động tốt nếu …

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 6 – Cây đỏ đen Read More »

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 5 – Cây cân bằng

Tài liệu cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 5 – Cây cân bằng: Cây cân bằng hoàn toàn là cây nhị phân tìm kiếm mà tại mỗi nút của nó, số nút của cây con trái chênh lệch không quá một so với số nút của cây con phải. Một cây rất khó …

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 5 – Cây cân bằng Read More »