Kỹ Thuật Lập Trình

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 6 – Cây đỏ đen

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 6 – Cây đỏ đen: Cây tìm kiếm nhị phân là một cấu trúc lưu trữ dữ liệu tốt với tốc độ tìm kiếm nhanh. Tuy nhiên trong một số trường hợp cây tìm kiếm nhị phân có một số hạn chế. Nó hoạt động tốt nếu …

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 6 – Cây đỏ đen Read More »

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 5 – Cây cân bằng

Tài liệu cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 5 – Cây cân bằng: Cây cân bằng hoàn toàn là cây nhị phân tìm kiếm mà tại mỗi nút của nó, số nút của cây con trái chênh lệch không quá một so với số nút của cây con phải. Một cây rất khó …

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 5 – Cây cân bằng Read More »

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 4 – Cây nhị phân

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 4 – Cây nhị phân: Cây nhị phân là cây mà mỗi nút có tối đa 2 cây con. Cây nhị phân là một cấu trúc bao gồm các phần tử (nút) được kết nối với nhau theo quan hệ “cha-con” với mỗi cha có tối đa …

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 4 – Cây nhị phân Read More »

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 3 – Bảng băm

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 3 – Bảng băm: Phép băm được đề xuất và hiện thực trên máy tính từ những năm 50 của thế kỷ 20. Nó dựa trên ý tưởng: biến đổi giá trị khóa thành một số (xử lý băm) và sử dụng số này để đánh chỉ …

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 3 – Bảng băm Read More »

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – bài 1 – Danh sách liên kết

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – bài 1 – Danh sách liên kết: Danh sách liên kết bao gồm các phần tử. Mỗi phần tử của danh sách đơn là một cấu trúc chứa 2 thông tin: – Thành phần dữ liệu: lưu trữ các thông tin về bản thân phần tử . – …

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – bài 1 – Danh sách liên kết Read More »