Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 4 – Cây nhị phân

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 4 – Cây nhị phân

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 4 – Cây nhị phân: Cây nhị phân là cây mà mỗi nút có tối đa 2 cây con. Cây nhị phân là một cấu trúc bao gồm các phần tử (nút) được kết nối với nhau theo quan hệ “cha-con” với mỗi cha có tối đa 2 con. Để biểu diễn cây nhị phân ta chọn phương pháp cấp phát liên kết. Ứng với một nút, ta dùng một biến động lưu trữ các thông tin:
+ Thông tin lưu trữ tại nút.
+ Địa chỉ nút gốc của cây con trái trong bộ nhớ.
+ Địa chỉ nút gốc của cây con phải trong bộ nhớ.

Cau-truc-du-lieu-nang-cao_Bai-4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *