Cấu trúc dữ liệu nâng cao - bài 1 - Danh sách liên kết

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – bài 1 – Danh sách liên kết

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – bài 1 – Danh sách liên kết: Danh sách liên kết bao gồm các phần tử. Mỗi phần tử của danh sách đơn là một cấu trúc chứa 2 thông tin:
– Thành phần dữ liệu: lưu trữ các thông tin về bản thân phần tử .
– Thành phần mối liên kết: lưu trữ địa chỉ của phần tử kế tiếp trong danh sách, hoặc lưu trữ giá trị NULL nếu là phần tử cuối danh sách.

Cau-truc-du-lieu-nang-cao_Bai-1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *