Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 7 – CÂY 2-3-4

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 7 – CÂY 2-3-4

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 7 – CÂY 2-3-4: Chúng ta sẽ xem xét các đặc tính của cây 2-3-4 và mối quan hệ khá gần gũi giữa cây 2-3-4 và cây đỏ-đen. Các số 2, 3 và 4 trong cụm từ cây 2-3-4 có ý nghĩa là khả năng có bao nhiêu liên kết đến các node con có thể có được trong một node cho trước. Đối với các node không phải là lá, có thể có 3 cách sắp xếp sau:
– Một node với một mục dữ liệu thì luôn luôn có 2 con.
– Một node với hai mục dữ liệu thì luôn luôn có 3 con.
– Một node với ba mục dữ liệu thì luôn luôn có 4 con.

Cau-truc-du-lieu-nang-cao_Bai-7

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *