Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 5 – Cây cân bằng

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 5 – Cây cân bằng

Tài liệu cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 5 – Cây cân bằng: Cây cân bằng hoàn toàn là cây nhị phân tìm kiếm mà tại mỗi nút của nó, số nút của cây con trái chênh lệch không quá một so với số nút của cây con phải.

Một cây rất khó đạt được trạng thái cân bằng hoàn toàn và cũng rất dễ mất cân bằng vì khi thêm hay hủy các nút trên cây có thể làm cây mất cân bằng, chi phí cân bằng lại cây cao vì phải thao tác trên toàn bộ cây.

Cau-truc-du-lieu-nang-cao_Bai-5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *