Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 3 – Bảng băm

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 3 – Bảng băm

Cấu trúc dữ liệu nâng cao – Bài 3 – Bảng băm: Phép băm được đề xuất và hiện thực trên máy tính từ những năm 50 của thế kỷ 20. Nó dựa trên ý tưởng: biến đổi giá trị khóa thành một số (xử lý băm) và sử dụng số này để đánh chỉ cho bảng dữ liệu.

Trong bài này chúng ta sẽ khảo sát một cấu trúc dữ liệu mới được gọi là bảng băm (hash table). Các phép toán trên bảng băm sẽ giúp hạn chế số lần so sánh, và vì vậy sẽ cố gắng giảm thiểu được thời gian truy xuất. Độ phức tạp của các phép toán trên bảng băm thường có bậc là 0(1) và không phụ thuộc vào kích thước của bảng băm.

Cau-truc-du-lieu-nang-cao_Bai-3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *