Tự học sử dụng Linux

Tự học sử dụng Linux

Tài liệu hướng dẫn tự học sử dụng Linux chia sẻ lịch sử phát triển và các bản phân phối của Linux, hướng dẫn cài đặt HĐH Linux trên cùng máy tính với Windows, các thao tác cho lần đầu tiên khởi động linux, làm quen với hệ thống ext3fs, làm với các hệ vỏ bash của linux, hướng dẫn sử dụng midnight commander,…

tu-hoc-su-dung-Linux

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *