Giáo trình hệ điều hành – Chương 5 – Quản lý vào ra

Giáo trình hệ điều hành – Chương 5 – Quản lý vào ra

Giáo trình hệ điều hành – Chương 5 – Quản lý vào ra: Khả năng hiệu suất của một hệ thống máy tính không chỉ phụ thuộc vào kiểu bộ vi xử lý và bề rộng từ (16, 32 hay 64 Bit), đặt biệt còn phụ thuộc một cách thực chất vào tốc độ, mà với nó, các dữ liệu có thể được dịch chuyển giữa các thiết bị vào – ra (kiểu bộ nhớ quảng đại, kiểu kết nối mạng…) và hệ thống bộ nhớ chính – bộ vi xử lý. Ở các ứng dụng khoa học thuần tuý, khả năng tính toán có thể đạt tới hàng triệu phép tính dấu phẩy động. Trong sự khác biệt với điều đó, các yêu cầu của các thiết bị tính toán thông thường thì bao gồm một sự pha trộn muôn màu muôn vẻ các kiểu chương trình khác nhau: các thành phần tính toán, các ứng dụng về ngân hàng dữ liệu, các nhiệm vụ quản lý… Cho nên, tỷ suất các chương trình (benchmark programms) áp dụng những nhiệm vụ mà việc sửa chữa lỗi của chúng được xác định một cách mạnh mẽ bởi một hệ thống gồm bộ vi xử lý, bộ nhớ chính, bộ nhớ quảng đại và cấu trúc vận chuyển dữ liệu.

giao-trinh-he-dieu-hanh-chuong-5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *