Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) - Chương 2 - Cấu trúc hệ điều hành

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 2 – Cấu trúc hệ điều hành

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 2 – Cấu trúc hệ điều hành: Hệ điều hành cung cấp môi trường cho các chương trình thực thi. Nội tại, các hệ điều hành rất khác biệt nhau về kiến trúc, chúng được tổ chức cùng với các dòng khác nhau. Thiết kế một hệ điều hành mới là một công việc quan trọng. Các mục đích của hệ thống phải được định nghĩa rõ ràng trước khi thiết kế bắt đầu. Kiểu hệ thống mong muốn là cơ sở cho việc chọn lựa giữa các giải thuật và chiến lược khác nhau.

Chuong2-Cau truc He dieu hanh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *