Giáo trình hệ điều hành - chương 1 - Mở đầu

Giáo trình hệ điều hành – chương 1 – Mở đầu

Giáo trình hệ điều hành – chương 1 – Mở đầu: trình bày những quan niệm về hệ điều hành (operating system), Các lớp của hệ điều hành, Các giao diện và máy ảo, Kiến trúc hệ điều hành, Sự giao kết phần cứng và phần mềm, Cấu trúc nhiều bộ vi xử lý (multi- processorsystem),…

giao-trinh-he-dieu-hanh-chuong-1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *