Hướng dẫn thực hiện dạng chuẩn 3NF

Hướng dẫn thực hiện dạng chuẩn 3NF

Hướng dẫn thực hiện dạng chuẩn 3NF: Đây là một hướng dẫn rất ngắn gọn giành cho những người mới bước vào lĩnh vực chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Vì rất khó để dễ tả bằng lời nên ta dùng nhiều nhất có thể các hình ảnh biểu đồ. Để trình bày các quy tắc chính trong quá trình chuẩn hóa, tôi dựa theo ví dụ cổ điển về Hóa đơn (Invoice) và chuẩn hóa nói về dạng 3NF (Third normal form). Trong quá trình đó, chúng ta sẽ hình thành sơ đồ liên kết thực thể (Entity relationship diagram – ERD) cho cơ sở dữ liệu…

nf3_tutorial_vietnamese

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *