Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) - Chương 1 - Tổng quan về hệ điều hành

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 1 – Tổng quan về hệ điều hành

Tài liệu hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 1 – tổng quan hệ điều hành: Hệ điều hành là một chương trình quản lý phần cứng máy tính. Nó cung cấp nền tảng cho các chương trình ứng dụng và đóng vai trò trung gian giao tiếp giữa người dùng máy tính và phần cứng của máy tính đó. Hệ điều hành thiết lập cho các tác vụ này rất đa dạng. Một vài hệ điều hành thiết kế tiện dụng trong khi một số khác thiết kế hiệu quả hoặc kết hợp cả hai…

Chuong1-Tong quan ve He Dieu Hanh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *