Giáo trình hệ điều hành – Chương 4 – Quản lý File

Giáo trình hệ điều hành – Chương 4 – Quản lý File

Giáo trình hệ điều hành – Chương 4 – Quản lý File: Ở việc bẻ gãy một tiến trình hay sau khi hoàn thành một tiến trình, một câu hỏi được đặt ra là: Bạn lưu trữ dữ liệu của bạn như thế nào, để sau này, bạn có thể làm việc trở lại với cái bạn đã có? Tính chất này của dữ liệu gọi là cố định dữ liệu, người ta đạt được khi dữ liệu được viết vào bộ nhớ quảng đại trước khi kết thúc chương trình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một vấn đề: Ở phần lớn bộ nhớ quảng đại, danh sách các tệp tin quá dài, ấy nhưng người ta muốn thời gian truy cập phải ngắn. Do đó, trường hợp này chỉ có thể dẫn tới một cách thức tổ chức tệp tin để quản lý các tệp dữ liệu trong hệ thống máy tính.

giao-trinh-he-dieu-hanh-chuong-4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *