Giáo trình hệ điều hành – Chương 3 – Quản lý bộ nhớ

Giáo trình hệ điều hành – Chương 3 – Quản lý bộ nhớ

Giáo trình hệ điều hành – Chương 3 – Quản lý bộ nhớ: Một trong các phương tiện điều hành quan trọng là bộ nhớ chính. Quản lý tài nguyên bộ nhớ là một đề tại hữu ích và cấp bách, nó quyết định khả năng hiện hữu của một hệ thống máy tính. Theo đó, chúng ta phân biệt ba phạm vi, mà trong đó, các chiến lược khác nhau được sử dụng để quản lý bộ nhớ…

giao-trinh-he-dieu-hanh-chuong-3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *