Tổng hợp lệnh cơ bản Ubuntu

Tổng hợp lệnh cơ bản Ubuntu

Bảng tóm tắt tổng hợp lệnh cơ bản Ubuntu như các lệnh quản lý tập tin, di chuyển, liệt kê, sao chép, xem nội dung, quyền truy cập tập tin, nén và giải nén tập tin, quản lý hệ thống, quản lý tiến trình, quản lý các gói phần mềm, quản lý mạng máy tính và phân vùng ổ cứng,…

Lenh-co-ban-Ubuntu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *