Cài đặt Red hat Linux 5

Cài đặt Red hat Linux 5

Cài đặt Red hat Linux 5 có thể cài bằng CDrom hoặc cài từ đĩa cứng. Cài bằng CDROM là các cài nhanh và đơn giản nhất khi máy tính có ổ đĩa CDROM, cấu hình BIOS cho boot từ CDROM sau đó đưa đĩa Source cài đặt Red hat 5 vào ổ đĩa và cài đặt,…

Cach-cai-dat-Redhat-Linux-5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *