Hiển thị đối tượng hai chiều - 2D Viewing

Hiển thị đối tượng hai chiều – 2D Viewing

Tài liệu đồ họa máy tính Hiển thị đối tượng hai chiều chia sẻ khái niệm 2D Viewing, quy trình hiển thị đối tượng 2 chiều, hệ tọa độ quan sát, hệ tọa độ thiết kế chuẩn, chuyển đổi từ cửa sổ sang vùng quan sát,..

2DViewing

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *