Tổng quan về đồ họa máy tính

Tổng quan về đồ họa máy tính

Đồ họa máy tính có thể được hiểu như là tất cả những gì liên quan đến việc tạo ra hình ảnh (image) bằng máy tính. Chúng bao gồm tạo, lưu trữ, thao tác trên các mô hình (model) và các ảnh. Thuật ngữ đồ họa máy tính (Computer Graphics) do Willam Fetter đặt ra năm 1960 để mô tả một cách thiết kế mới khi đang làm việc tại hãng Boing. Với cách này, anh đã tạo ra nhiều ảnh có thể sử dụng lại để có thể dễ dàng thiết kế buồng lái của phi công theo ý muốn…

Tổng quan đồ họa máy tính

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *