Tài liệu Corel Draw tiếng Việt

Tài liệu Corel Draw tiếng Việt

Tài liệu Corel Draw tiếng Việt giới thiệu cửa sổ làm việc của Corel Draw, cách thay đổi vị trí các thanh công cụ và bảng màu, trình đơn cảnh ứng, cửa sổ neo đậu, các cửa sổ bảng vẽ, cách lấy đối tượng từ mạng, cách di chuyển đối tượng, co dãn đối tượng, phóng to thu nhỏ đối tượng, tác dụng của phím shift, tác dụng của phím ctrl, thanh công cụ property bar, cách quay tròn đối tượng, kéo xiên đối tượng, tác dụng của phím “+”, các xóa đối tượng, cách sắp xếp vị trí các đối tượng,…

Giao-trinh-Corel-Draw-tieng-viet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *