Giáo trình Photoshop CS 8

Giáo trình Photoshop CS 8

Giáo trình Photoshop CS 8 hướng dẫn chi tiết cách sử dụng đầy đủ chương trình xử lí đồ họa photoshop 8 giúp học viên làm quen với vùng làm việc, làm việc với vùng chọn, các điều cơ bản về layer, cách nhập và xử lý văn bản, các kỹ thuật vẽ cơ bản của công cụ pen, tạo lại hình thể vector bằng action và style, sửa lý ảnh, các nhóm bộ lọc, kỹ thuật tô vẽ nâng cao, tạo cách ảnh hoạt hình cho web,..

Giao-Trinh-Photoshop-CS-8

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *