Hệ Điều Hành

Lab Windows 7 phần 3 – Bitlocker windows 7

BitLocker windows 7 là một tính năng bảo mật đươc tích hợp trên Windows 7 có khả năng tăng cường bảo mật dữ liệu bằng cách mã hóa dữ liệu trên các phương tiên lưu trữ (hard disk drive, USB drive). Khi muốn truy cập thông tin, người dùng buộc phải nhập mật khẩu. Bài …

Lab Windows 7 phần 3 – Bitlocker windows 7 Read More »