Lab Windows 7 phần 5 - Ngăn chặn dùng phần mềm trên Windows 7

Lab Windows 7 phần 5 – Ngăn chặn dùng phần mềm trên Windows 7

Lab Windows 7 phần 5 sẽ hướng dẫn cách ngăn chặn dùng phần mềm trên Windows 7 bằng Software Restriction Policies và Application Locker giúp hạn chế nhân viên làm việc riêng trong giờ làm việc.

Lab-Window-75

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *