Lab Windows 7 phần 9 – Cài đặt Windows 7 tự động qua mạng

Lab Windows 7 phần 9 – Cài đặt Windows 7 tự động qua mạng

Bài lab này hướng dẫn cách cài đặt Windows 7 tự động qua mạng giúp việc triển khai cài đặt windows 7 với số lượng lớn một cách nhanh chóng. Để triển khai bài lab này cần 3 máy tính: 1 máy cài đặt windows server 2008 R2 đã nâng cấp domain controller, 1 máy đã cài windows 7 và một máy chưa cài đặt hệ điều hành.

Lab-Window-79

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *